Εγκατάσταση ιταλικού Barbecue σε κατοικία στην Αθήνα. Δημιουργήσαμε μία ιδιαίτερη γωνιά με τελευταίας τεχνολογίας Barbecue ιταλικού τύπου.